شاعرمسلک

سه‌شنبه 6 مرداد 1388 ساعت 00:33

۲۳

به تک‌تک خاطرات بی‌من‌ت حسودی می‌کنم.